رییس سازمان محیط زیست شهر تهران بابیان این‌که کامیون های منحصربه‌فرد حمل نخاله های ساختمانی می بایست مدیر و مجهز به gps شوند , تاکید کرد : اضطراری است تصفیه منزل شیرابه راس دفع آراد کوه به روزرسانی شود .

به نقل از تهران پرس ; محمدحسین بازگیر رییس سازمان محیط زیست شهر تهران در بیان کرد وگویی با اشاره به این که در حوزه مدیر پسماند شهر تهران دو تیم سرگرم کار می باشند , ذکر کرد : یکی آنان گود آبعلی است که پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی شهری در این جا رئیس می‌شوند و دیگری مجتمع پردازش و دفع آرادکوه است که آشغال های خانگی به آن جا حمل می شود .

مدیر سازمان محیط زیست شهر تهران بابیان این که در تارنما آرادکوه روزمره بیش تر از ۸۰۰۰ بدن آشغال وارد می شود , تصریح کرد : جزو این آشغال ها پردازش و بازیافت و چکیده دیگری به کمپوست تبدیل میشوند . همینطور یک آشغال سوز مرکزی ۲۰۰ تنی و محلی برای دفع پسماندهای طبی درین وب سایت موجود است . حمل نخاله جنوب تهران

بازگیر ادامه اعطا کرد : در گود آبعلی هم یک واحد بازیافت شن و ماسه به گنجایش حدود ۴۰۰۰ بدن و یک سیستم هاضم آشغال سوز با گنجایش ۳۰۰ بدن برای ایجاد برق از آشغال ها موجود هست .

او با اشاره به این که روزمره به صورت میانگین حدود ۵۰ هزار بدن نخاله های ساختمانی و پسماندهای عمرانی به گود آبعلی وارد می شود , تصریح کرد : هر دو راس دفع پسماند آبعلی و آرادکوه نیاز دارا‌هستند تا به صورت دائمی به روزرسانی شوند . ایراد با اهمیت ما در وبسایت دفع پسماند آرادکوه متصاعد شدن بوی نامطبوعی از آن است تا جایی که در مسیر فرودگاه امام ( ره ) هم این عطر حس میشود .

مدیریت سازمان محیط زیست شهر تهران بابیان این که خلل گود آبعلی هم طول آشغال و دپوی فراوان در آن است , خاطرنشان کرد : حجم متعددی از آشغال طی سال های دراز در این جا دپو شده‌است . اگر چه که در سالیان اخیر اقداماتی برای بهبود موقعیت زیست محیطی این محل انجام یافته البته هنوز کفاف نمی دهد .

او با تاکید بر این که کامیون های اختصاصی حمل نخاله های ساختمانی بایستی هدایت شوند و پیمانکاران حمل نخاله ها ذیل مدیر مطلوب و هوشمند قرار بگیرند , بیان کرد : کامیون های حمل نخاله بایستی مجهز به GPS شوند تا مسیر رفت و آمد آنها معین شود و قابلیت و امکان تخلیه آشغال در هرجا ای را نداشته باشند .

به گفته بازگیر در راس دفع آشغال آرادکوه هم شیرابه هایی ساخت می شود که بایستی تصفیه شود و تصفیه منزل شیرابه این راءس دفع آشغال مجهز شدن و آپدیت شود .

او در پایان با تاکید بر این که نقص‌ با اهمیت در موضوع رئیس پسماند تفکیک نکردن آشغال از مبدا است , تصریح کرد : دراین مورد می بایست زیرساخت های ضروری بوسیله شهرداری تهران آماده شود آنگاه مبادرت به تمدن سازی و فراگیری کنیم تا پسماندهای تفکیک نشده در مرحله شهر نداشته باشیم .


تگ ها: حمل نخاله حمل نخاله ساختمانی حمل نخاله جنوب تهران