از اولِ ده سال 1340 پسماند های شهر تهران به دره‌ای در آبعلی منتقل شده و در‌این محل سوزانده می شد . عملیات سوزاندن پسماند از سال 1356 درین محل متوقف و از آن پس پسماند در‌این محل دفن شوید . بدلیل قربت از مکان به رودخانه و آلودگی های زیست‌محیطی ناشی از دفن پسماند در محدوده راس دفن و با اعتنا به ضرورت محافظت محیط زیست به فرمان معاونت متشخص وقت سرویس ها شهری شهرداری تهران از شش ماهه دوم سال 1369 دفن پسماند در گود آبعلی ممنوع شد . از اولِ افتتاح تا توقف دفن پسماند حدود50 تا60 درصد پسماندهای شهر تهران که بیشتر آن‌ها مرتبط با 13 حیطه تهران بود در این جا دفن شوید . از نصفه دوم سال 1369 تا به امروز از راس پردازش و دفع آبعلی فقط جهت دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی تولیدی شهر تهران به کار گیری می‌شود . به مراد خودداری از هدر رفتن مصالح ساختمانی و با انگیزه کاهش میزان دفن و ساخت مرجع درآمد , در محل گود آبعلی , امکانات واجب جهت بازیافت شن و ماسه از خاک و نخاله با گنجایش اسمی 120 هزار بدن در سال مورد افتتاح قرار گرفته است . حمل نخاله ساختمانی غرب تهران

مراکز دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی در شهر تهران

گودهای اثبات :

مجتمع پردازش و دفع آبعلی : بنا شده در جاده آبعلی , جنب توقفگاه کمپانی اتوبوسرانی

مجتمع پردازش و دفع آبعلی وسیع ترین راءس دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران است

کهن ترین راءس دفع این دسته پسماندها در شهر تهران می‌باشد . این راءس تحت عنوان یک نقطه قوت برای مدیر پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران است .

مجتمع پردازش ودفع آرادکوه ( کهریزک ) : کیلومتر 23 جاده دیرباز تهران - قم

پس از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه , مجتمع آرادکوه مهمترین راءس دفع این دسته پسماند ها در تهران است , این راس به طور روزمره پذیرای پسماندهای ساختمانی و عمرانی پهنه جنوب شرق تهران است .

گودهای متغیر :

گودهای متغییر بسته به نیاز مراجعین و موقعیت متفاوت , به طور موقتا و تا لبریز شدن گود متبوع جهت دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهر تهران مورد به کارگیری قرار می‌گیرند .

آنالیز و در اختیار گرفتن

بررسی عالیه درباره‌ی گردآوری و حمل نقل و عملیات دفن زایدات جامد شهری تهران

ارزیابی بر گردآوری و حمل و پردازش پرسرعت خیس پسماندها با روش تفکیک در مبدا

محاسبه بر گردآوری , سوق دهی و استحصال نخاله های اضافی ساختمانی بر پایه ی مکان یابی مطلوب با سود گیری از دسته های علمی


گردآوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی

امروزه با ارتقاء بی روش جمعیت شهر تهران و بسط ساخت و سازهای عمرانی و ساختمانی , همینطور تخریب و تجدید بنا ساختمان ها , میزان پسماندهای ساختمانی و عمرانی به نحو چشمگیری در حالا ارتقاء است . وجود پسماند های ساختمانی و عمرانی , چالش ها متعددی را ازجمله آلودگی های زیست محیطی , بدمنظرگی فضای شهر , مرگ و میر اشخاص در اثر برخورد خودرو ها با نخاله های مو جود درمعابر بویژه در تاریكی شب را به مسایل گذشته افزود . برهمین اصل اداره مدیر پسماند با اعتنا به هدف ها کلیدی خویش مبادرت ها ذیل را جهت گردآوری پسماندهای ساختمانی و عمرانی از طرف بخش محرمانه , انجام میدهد :

صادر شدن مجوزهای واجب جهت وسایل نقلیه به خواسته حمل و دفع پسماندهای ساختمانی و عمرانی

باز‌بینی مسیر رفت وآمد خودرهای حمل کننده پسماندهای ساختمانی و عمرانی , قابل بازیافت , فاضلاب و متوقف نمودن اتومبیل در صورت نداشتن مجوزهای اضطراری

سوق دهی وسایل نقلیه حمل کننده گونه های پسماندی ساختمانی و عمرانی , فاضلاب و لجن در سوی مراكز تخلیه مجاز و دوری از تخلیه در محل ی غیر مجاز

كنترل دائمی محورهای مهم , جاده های كمربندی , گلوگاههای محل ورود شهر

پرهیز از تخلف ها در هر سطح از عملیات خاک برداری , بارگیری , حمل و تخلیه خاک و نخاله

شناسایی و معرفی صنعت های و كلیه ایجاد كنندگان پسماندها به اداره به مراد عقد قرارداد فیمابین بر اساس حمل و تخلیه بهداشتی و مجاز در محل های رقم خورده

تولید و ساخت جاده های مطلوب به خواسته دسترسی سهل وآسان به محل های تخلیه مجاز

اجرای طرح های بازیافت و تبدیل مصالح ساختمانی و پسماندهای عمرانی و ساختمانی

همینطور اداره مدیر پسماند , بیشترین توان اجرایی و بكارگیری امكانات صرف دو بخش اکثر زیر می‌گردد :

الف - صادر شدن مجوزهای اجرای عملیات خاكبرداری , بارگیری , حمل و تخلیه مجاز جهت گونه های وسایل نقلیه و رسیدگی به تخلف ها .

ب - گشت زنی دائمی در محورها و جاده های حیاتی شهر توسط خودروهای ویژه با همكاری نیروهای اجراییات شهرداری و موعظه و رانندگی , به خواسته شناسایی و متوقف نمودن خودروهای فعال در فرآیند متعدد دفع خاک و نخاله , ضایعات و پسماندهایی كه فاقد مجوزهای ذی‌ربط هستند . بر روی خودروهای گشت زنی و کامیون های ویژه حمل نخاله GPS نصب می‌باشد و با تفاهم طومار دربین این اداره و اداره در دست گرفتن ترافیک , ماموران گشت زنی با به کار گیری از دوربین های در اختیار , به مراد آنالیز و خودداری از تخلیه غیر مجاز برخی از کامیون داران خاطی , بر بزرگ راه های شهر در دست گرفتن و ارزیابی دارا‌هستند .تگ ها: حمل نخاله حمل نخاله ساختمانی حمل نخاله غرب تهران